Điện thoại: 08. 3855 0579 - 3854 2191
Email: sales@phongdu.com
Website: http://www.phongdu.com

Liên hệ

Văn pḥng
236 Hồng Bàng, P.15, Q. 5, Tp. HCM
Tel: (028) 38550579 – 39551365
Fax: (028) 39557410
Email: sales@phongdu.com
Trung tâm bảo hành
234/14 Phạm Phú Thứ, P. 4, Q. 6, Tp. HCM
Tel: (028) 38542191 Hotline: 0903 708490
Fax: (028) 38540059
Website: www.phongdu.com
 
Telex VNI VIQR Tuỳ ý (cả 3 kiểu) Tắt bộ gõ