• Ngành HÀN KIM LOẠI – Ưu tiên SỐ 1 trong đào tạo nghề Việt Nam

  • Hiện nay tại Việt Nam cũng như trên Thế giới, nhu cầu về nhân lực nghề hàn đang ở mức rất cao. Theo thống kê của Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động thương binh xã hội), với trình độ tay nghề ở mức cao đẳng, học viên học nghề hàn chiếm vị trí “quán quân” về tỷ lệ có việc làm sau đào tạo, đạt 92,5%. Tại sao chúng ta lựa chọn nghề hàn? Đây có lẽ là câu hỏi mà hầu hết các...
  • Xem thêm...
  • Ngày thợ HÀN tại Nga

  • Thợ hàn ở Nga tổ chức ngày Hội của mình vào thứ sáu cuối cùng của tháng năm (năm 2015 vào ngày 29 tháng 5) Thợ hàn ở Nga tổ chức ngày Hội của mình trước kỳ nghỉ hè, khi mà công việc hàn đang vào mùa bận rộn nhất. Mặc dù ngày Hội chưa được chính thức công nhận, nhưng trải qua một lịch sử khá dài- thực tế nó đã được tổ chức từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX. Thực ra...
  • Xem thêm...