Điện thoại: 08. 3855 0579 - 3854 2191
Email: sales@phongdu.com
Website: http://www.phongdu.com

Hỏi & đáp

Hàn Plasma ?

(cg. hàn hồ quang plasma), dạng hàn hồ quang đặc biệt trong đó nguồn nhiệt để nung nóng chỗ hàn là nguồn nhiệt tập trung của hồ quang plasma (nhiệt độ rất cao, tới hàng vạn độ). Hàn Plasma dùng để hàn các vật liệu có nhiệt độ nóng chảy cao (các thép hợp kim đặc biệt, vv.), hàn tấm mỏng tới 0,05 mm để chế tạo màng, hộp xếp bộ trao đổi nhiệt bằng titan, molipđen, nhôm, vv. HP với ḍng plasma bị nén lại gọi là hàn hồ quang nén, dùng để cắt, phun đắp, nhiệt luyện kim loại và phi kim loại. HP có năng suất và chất lượng cao v́ hồ quang cháy rất ổn định

Thông tin khác