Điện thoại: 08. 3855 0579 - 3854 2191
Email: sales@phongdu.com
Website: http://www.phongdu.com

Hỏi & đáp

Hàn gió (Oxy) đá ( Acetylen hay gas) ( gas welding)?

Phương pháp này sử dụng các khí trên để gia nhiệt cho chi tiết hàn đạt tới trạng thái nóng chảy và liên kết với nhau. khi hàn có thể dùng vật liệu để điền thêm (filler rod)vào vị trí hàn hoặc không