Điện thoại: 08. 3855 0579 - 3854 2191
Email: sales@phongdu.com
Website: http://www.phongdu.com

Hỏi & đáp

Hàn hồ quang điện (arc welding)?

Phương pháp này dùng hồ quang điện được tạo ra bởi que hàn để làm nóng chảy kim loại hàn và ngay cả que hàn để điền vào vị trí hàn.