Điện thoại: 08. 3855 0579 - 3854 2191
Email: sales@phongdu.com
Website: http://www.phongdu.com

Đa phương pháp - NEBULA 500. Input: 380V/50Hz-3Ф - 530

Model530
Hãng sản xuất NEBULA
Nước sản xuất Trung Quốc
Giá